Nog vragen? neem contact op!

vocallogopedie@gmail.com       +32 (0)479 688 853       

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon

© 2017 by Anouk De Vleeschhauwer. Proudly created with Wix.com

Optimalisatie van articulatie bij beroepssprekers

Bent u een beroepsspreker en streef je naar een verzorgde – niet regionaal gekleurde – Belgisch-Nederlandse uitspraak die een intelligente en afwisselende intonatie kent?

Dan ben je bij een stemcoach aan het juiste adres. De stemcoach leert je klinkers, tweeklanken en medeklinkers zorgvuldig uit te spreken. Aan de hand van gerichte oefeningen ontwikkel je eveneens inzicht in hoe klanken aan elkaar gebonden worden en hoe ze elkaar beïnvloeden. Daarnaast wordt gefocust op het leren van een juiste, intelligente en afwisselende intonatie. Hoe je je boodschap verkondigt, bepaalt immers of je luisteraar al dan niet aan je lippen gekluisterd blijft. 

Articulatiestoornissen

Wordt u of uw kind doorverwezen naar de logopedist omwille van verminderde spraakverstaanbaarheid? Dan is er wellicht sprake van een articulatiestoornis of spraakklankstoornis. Binnen de spraakklankstoornissen wordt een onderscheid gemaakt tussen fonologische stoornissen en fonetische articulatiestoornissen.

 

Een kind ontwikkelt de spraakklanken van zijn moedertaal stap voor stap. In de vroege stadia zal het kind de uitspraak van de volwassene vereenvoudigen. Het kind laat bijvoorbeeld bij een medeklinkercluster (/br/) één letter weg. Het toepassen van vereenvoudigingsprocessen is een normaal fenomeen in de spraakklankontwikkeling en verdwijnt spontaan.  Blijven vereenvoudigingsprocessen echter langer bestaan dan normaal of hanteert het kind atypische processen, dan spreekt men van een fonologische stoornis

 

Men spreekt van een fonetische articulatiestoornis wanneer u of uw kind moeilijkheden ervaart bij het uitspreken of produceren van een of enkele klanken uit de moedertaal. Dit betreft klanken weglaten, vervangen door een andere klank (rok ®jok) of foutief vormen (‘lispelen’ bijvoorbeeld). Een fonetische articulatiestoornis kan functioneel van aard zijn, waarbij er geen duidelijke oorzaak is voor het niet kunnen vormen van bepaalde spraakklanken. In dat geval ligt het niet, onvoldoende of op een foutieve wijze leren van de spraakklanken aan de basis van de stoornis. Een fonetische articulatiestoornis kan ook organisch of structureel van aard zijn (te kort tongriempje, schisis…).