Wordt u of uw kind doorverwezen naar de logopedist omwille van verminderde spraakverstaanbaarheid? 

Dan is er wellicht sprake van een articulatiestoornis of spraakklankstoornis. Binnen de spraakklankstoornissen wordt een onderscheid gemaakt tussen fonologische stoornissen en fonetische articulatiestoornissen.

 

Een kind ontwikkelt de spraakklanken van zijn moedertaal stap voor stap. In de vroege stadia zal het kind de uitspraak van de volwassene vereenvoudigen. Het kind laat bijvoorbeeld bij een medeklinkercluster (/br/) één letter weg. Het toepassen van vereenvoudigingsprocessen is een normaal fenomeen in de spraakklankontwikkeling en verdwijnt spontaan.  Blijven vereenvoudigingsprocessen echter langer bestaan dan normaal of hanteert het kind atypische processen, dan spreekt men van een fonologische stoornis

 

Men spreekt van een fonetische articulatiestoornis wanneer u of uw kind moeilijkheden ervaart bij het uitspreken of produceren van een of enkele klanken uit de moedertaal. Dit betreft klanken weglaten, vervangen door een andere klank (rok ®jok) of foutief vormen (‘lispelen’ bijvoorbeeld). Een fonetische articulatiestoornis kan functioneel van aard zijn, waarbij er geen duidelijke oorzaak is voor het niet kunnen vormen van bepaalde spraakklanken. In dat geval ligt het niet, onvoldoende of op een foutieve wijze leren van de spraakklanken aan de basis van de stoornis. Een fonetische articulatiestoornis kan ook organisch of structureel van aard zijn (te kort tongriempje, schisis…).

ARTICULATIESTOORNISSEN

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© 2017 Vocal Logopedie - Alle rechten voorbehouden