Waarvoor kan je bij ons terecht?

In onze praktijk worden de volgende zaken behandeld: 

  • stemstoornissen

  • articulatiestoornissen

  • afwijkende mondgewoonten (oromyofunctionele therapie)

Onze logopedisten staan voor u klaar.

Welke stoornissen worden in onze praktijk behandeld?

1. Stemstoornissen

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem. De oorzaak kan organisch of functioneel zijn.

2. Articulatiestoornissen

Wordt u doorverwezen naar de logopedist omwille van verminderde spraakverstaanbaarheid?

 

Dan is er wellicht sprake van een articulatiestoornis of spraakklankstoornis. Binnen de spraakklankstoornissen wordt een onderscheid gemaakt tussen fonologische stoornissen en fonetische articulatiestoornissen.

3. Afwijkende mondgewoonten

Herkent u afwijkende mondgewoonten zoals mondademen, duimzuigen, nagelbijten, verkeerd kauwen, slikken met de tong tegen of tussen de tanden, een lage tongrustpositie de mond die steeds open blijft? 

 

Dan zijn dit indicatoren om contact op te nemen met ons.

TARIEVEN EN TERUGBETALING

PRIJS

TERUGBETALING

TERUGBETALING

VERHOOGDE TEGEMOETKOMING

INTAKEGESPREK

€ 105,00

SESSIE 30'

€ 30,00

SESSIE 60'

€ 60,00

€ 57,00

€ 13,92

€ 27,99

€ 89,49

€ 22,06

€ 43,82

Wat is het verschil tussen logopedie en coaching?

Logopedie is een paramedische zorgverlening voor mensen met stem-, spraak- en slikstoornissen. In onze praktijk worden enkel deze stoornissen behandeld. Voor deze sessies heb je een voorschrift nodig van een arts.

 

Er vindt steeds een uitgebreid onderzoek plaats zodanig dat er een verslag voor jouw arts en mutualiteit kan worden opgemaakt. Terugbetaling via jouw mutualiteit

kan dus enkel voor logopedische therapie.

Mensen die zich inschrijven voor een coachingstraject hebben geen stoornis en willen hun stem, articulatie of presentatievaardigheden optimaliseren. 

NOG VRAGEN? NEEM CONTACT OP.

vocallogopedie@gmail.com       +32 (0)479 688 853       

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© 2017 Vocal Logopedie - Alle rechten voorbehouden