Waarvoor kan je bij ons terecht?

In onze praktijk worden de volgende zaken behandeld: 

  • stemstoornissen

  • stem bij transgender personen

  • articulatiestoornissen

  • afwijkende mondgewoonten (oromyofunctionele therapie)

Onze logopedisten staan voor u klaar.

Welke stoornissen worden in onze praktijk behandeld?

1. Stemstoornissen

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem. De oorzaak kan organisch of functioneel zijn.

2. Stem bij transgender personen

Bij transmannen, transvrouwen en non-binaire personen weerspiegelt de stem niet altijd de ware genderidentiteit. Dit kan een negatieve psychosociale impact hebben op de levenskwaliteit. Stemtherapie kan daarom een belangrijk onderdeel vormen in het transitieproces van transpersonen.

3. Articulatiestoornissen

Wordt u doorverwezen naar de logopedist omwille van verminderde spraakverstaanbaarheid?

 

Dan is er wellicht sprake van een articulatiestoornis of spraakklankstoornis. Binnen de spraakklankstoornissen wordt een onderscheid gemaakt tussen fonologische stoornissen en fonetische articulatiestoornissen.

4. Afwijkende mondgewoonten

Herkent u afwijkende mondgewoonten zoals mondademen, duimzuigen, nagelbijten, verkeerd kauwen, slikken met de tong tegen of tussen de tanden, een lage tongrustpositie de mond die steeds open blijft? 

 

Dan zijn dit indicatoren om contact op te nemen met ons.

TARIEVEN EN TERUGBETALING

PRIJS

TERUGBETALING

TERUGBETALING

VERHOOGDE TEGEMOETKOMING

INTAKEGESPREK

€ 105,00

SESSIE 30'

€ 35,00

studententarief €30,00

€ 59,50

€ 16,25

€ 89,49

€ 26,00

SESSIE 60'

€ 70,00

studententarief €60,00

€ 34,17

€ 51,22

COVID-19 

Het Riziv verleent een tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal van de zorgverleners. De patiënten zullen dit teruggevorderd krijgen van hun mutualiteit. Enkel voor consultaties in de praktijk via verplichte verzekering. Dit extra bedrag van 2,5€ per patiënt werd reeds toegevoegd aan de onderstaande terugbetalingstarieven

Deze terugbetaling is enkel geldig indien je in aanmerking komt voor terugbetaling in kader van een stemstoornis of bij oromyofuntionele therapie. Hiervoor dient er een aanvangsbilan worden opgemaakt en dit zit verwerkt in de prijs van het intakegesprek. Nadien heb je een voorschrift nodig van een arts-specialist. 

Wat is het verschil tussen logopedie en coaching?

Logopedie is een paramedische zorgverlening voor mensen met stem-, spraak- en slikstoornissen. In onze praktijk worden enkel deze stoornissen behandeld. Voor deze sessies heb je een voorschrift nodig van een arts.

 

Er vindt steeds een uitgebreid onderzoek plaats zodanig dat er een verslag voor jouw arts en mutualiteit kan worden opgemaakt. Terugbetaling via jouw mutualiteit

kan dus enkel voor logopedische therapie.

Mensen die zich inschrijven voor een coachingstraject hebben geen stoornis en willen hun stem, articulatie of presentatievaardigheden optimaliseren. 

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© 2017 Vocal Logopedie - Alle rechten voorbehouden