Selecteer jouw logopedist en maak meteen een afspraak.

Helena Glorieux

Logopedist

Stemtherapie bij transgender personen

Stemtherapie bij organische en functionele stoornissen

Marie Becker

Logopedist

Stemtherapie bij organische en functionele stoornissen

Articulatietraining bij jongeren en volwassenen

 

Oromyofunctionele therapie bij kinderen

 

 

STEMSTOORNISSEN

 

 

 

 

 

 

 

3ARTICULATIETRAINING 

 

 

STEM BIJ TRANSGENDER PERSONEN2

AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN4

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem. De oorzaak kan organisch of functioneel zijn.

Bij transmannen, transvrouwen en non-binaire personen weerspiegelt de stem niet altijd de ware genderidentiteit. Dit kan een negatieve psychosociale impact hebben op de levenskwaliteit. Stemtherapie kan daarom een belangrijk onderdeel vormen in het transitieproces van transpersonen.

Herkent u afwijkende mondgewoonten zoals mondademen, duimzuigen, nagelbijten, verkeerd kauwen, slikken met de tong tegen of tussen de tanden, een lage tongrustpositie de mond die steeds open blijft? 

Dan zijn dit indicatoren om contact op te nemen met ons.

Tarieven en terugbetaling

PRIJS

TERUGBETALING

TERUGBETALING

VERHOOGDE TEGEMOETKOMING

INTAKEGESPREK

€ 105,00

SESSIE 30'

€ 35,00

studententarief €30,00

SESSIE 60'

€ 70,00

studententarief €60,00

€ 57,00

€ 16,91

€ 33,99

€ 89,49

€ 26,04

€ 51,82

Deze terugbetaling is enkel geldig indien je in aanmerking komt voor terugbetaling in kader van een stemstoornis of bij oromyofuntionele therapie. Hiervoor dient er een aanvangsbilan worden opgemaakt en dit zit verwerkt in de prijs van het intakegesprek. Nadien heb je een voorschrift nodig van een arts-specialist. 

lax vox transgender stemtraining.jpg

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem. De oorzaak kan organisch of functioneel zijn. Bij patiënten met een stemstoornis is het stemgeluid hees, schor, te hoog, te laag, te zacht of te luid of de stem valt weg of slaat over. Er kan sprake zijn van keelpijn, keelschrapen, hoesten en een vermoeid gevoel in de keel. Ook kunnen er klachten zijn met betrekking tot de ademhaling.

Alvorens we starten met therapie raad ik aan een NKO-arts te raadplegen zodanig dat we via objectieve beeldvorming naar de stembanden kunnen kijken. 

Het behandelplan is afhankelijk van de stoornis. Tijdens een intakegesprek bespreken we de mogelijkheden voor jouw hulpvraag.

STEMSTOORNISSEN

Bij transmannen, transvrouwen en non-binaire personen weerspiegelt de stem niet altijd de ware genderidentiteit. Dit kan een negatieve psychosociale impact hebben op de levenskwaliteit. Stemtherapie kan daarom een belangrijk onderdeel vormen in het transitieproces van transpersonen.

De logopedist begeleidt u in de zoektocht naar een gender-congruente stem. Samen gaan we op zoek naar een stem die matcht met uw persoonlijke identiteit. Begeleiding van een logopedist is hierin van uiterste belang zodat u uw authentieke stem kan bereiken op een veilige en natuurlijke wijze, die niet schadelijk is voor uw stembanden. De therapie vindt steeds plaats in een motiverende, groeigerichte en respectvolle omgeving.

Wat houdt de therapie dan juist in?

Therapiedoelen worden steeds individueel bepaald na een grondige evaluatie van de stem en verkenning van uw genderidentiteit en persoonlijke voorkeuren. Meestal betreft de initiële hulpvraag van transvrouwen, transmannen en non-binaire personen een verandering in toonhoogte. Het meest opvallende genderverschil is dan ook het verschil in toonhoogte waarmee mannen en vrouwen spreken. Toch zijn er naast toonhoogte nog veel meer aspecten die bijdragen aan een ‘meer vrouwelijk’ of ‘meer mannelijk’ stemgeluid. Zo zullen we ons ook toespitsen op intonatie, resonantie, articulatie, intensiteit en non-verbale communicatie.

In België is het mogelijk om na doorverwijzing van een NKO-arts terugbetaling te verkrijgen voor stemtherapie bij transpersonen. 

STEM  BIJ TRANSGENDER PERSONEN

kurkoefening articulatie.jpg

Als student journalistiek, radio, vertaler-tolk... is het belangrijk om je uitspraak te verzorgen. Je leert klinkers, tweeklanken en medeklinkers zorgvuldig uit te spreken. Aan de hand van gerichte oefeningen ontwikkel je eveneens inzicht in hoe klanken aan elkaar gebonden worden en hoe ze elkaar beïnvloeden. Daarnaast is het belangrijk dat je alle klanken correct kunt vormen. Zijn er bepaalde klanken die je moeilijk kan uitspreken? Is de positie van jouw tong foutief tijdens spreken en slikken? Dit moet eerst aangepakt worden alvorens we jouw uitspraak kunnen optimaliseren. 

Uitspraak en stemgeving zijn onlosmakelijk verbonden aan elkaar. Duidelijk articuleren met een goede ademtechniek kan jouw stem ontlasten en spanning in de keel verminderen.   

ARTICULATIETRAINING

OMFT staat voor oro-myofunctionele therapie. Deze therapievorm wordt ingezet wanneer er afwijkende mondgewoonten vastgesteld worden door de orthodontist, tandarts of logopedist. 

 

Herkent u afwijkende mondgewoonten zoals mondademen, duimzuigen, nagelbijten, verkeerd kauwen, slikken met de tong tegen of tussen de tanden, een lage tongrustpositie de mond die steeds open blijft? Dan zijn dit indicatoren om contact op te nemen met ons. Als gespecialiseerde logopedisten brengen wij via objectief onderzoek alle spierwaarden in beeld. Wanneer er uit het onderzoek blijkt dat er een onevenwicht ontstaan is, zorgen wij dat de juiste mondgewoonten aangeleerd worden en zo het evenwicht wordt hersteld.

 

Wat is het belang van het behandelen van afwijkende mondgewoonten? Wanneer de oro-faciale spieren foutief gebruikt worden, zorgt dit spieronevenwicht voor het mogelijks verplaatsen van gebitselementen (tanden). Het is van het grootste belang om de functie van de spieren te veranderen alvorens de vormverandering door de tandarts of orthodontist aangepakt kan worden. 

 

Contact met de tandartsen en orthodontisten staat centraal binnen onze multi-disciplinaire samenwerking om zo het beste resultaat te bereiken. 

AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN

Meer informatie op www.transgenderinfo.be

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

Molièrelaan 188 - 1050 Elsene

+32 479 688 853

Alle prijzen zijn steeds incl. btw.  (logopedie en psychologie zijn vrijgesteld van btw)

© 2017 Vocal Logopedie - Alle rechten voorbehouden