NOG VRAGEN? NEEM CONTACT OP.

vocallogopedie@gmail.com       +32 (0)479 688 853       

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© 2017 Vocal Logopedie - Alle rechten voorbehouden

OSTEOPATHIE BIJ STEMPROBLEMEN

Een hese stem en verminderde prestaties van de stem bij het spreken of zingen hebben een grote impact op een persoon. De behandeling bij stemproblemen is vaak een multidisciplinaire samenwerking tussen stemtherapeut/logopedist, NKO-arts, psycholoog, diëtist en osteopaat.

Het beter leren gebruiken van uw stem wordt u aangeleerd door een stemtherapeut. Verhoogde spanning in de hoofd- en halsregio en middenrif kan aanleiding geven tot stemproblemen. Verkeerd gebruik van uw stem kan een verhoogde musculaire spanning in de hand werken. Deze functionele veranderingen kunnen de belastbaarheid van de stem verminderen. Osteopaat Gunther Kemel bekijkt het lichaam met zijn stemprobleem in zijn totaliteit en zorgt dat de belastbaarheid terug hersteld wordt. Op die manier kan de stem weer belast worden en normaal functioneren. 

Nog vragen? Contacteer onze osteopaat Gunther Kemel.

                                                                            0496 417 550

OSTEOPATHIE BIJ SOMATIC TINNITUS

Somatic tinnitus is een soort tinnitus. Tinnitus is een auditieve perceptie van betekenisloos geluid in oor en/of hoofd in afwezigheid van een externe geluidsbron. Met andere woorden het horen van een geluid in uw oor of hoofd zonder dat er een geluidsbron in de buurt is.

Somatische tinnitus is het horen van zo’n geluid, gerelateerd aan de beweging van uw nek of uw kaak. Dit geluid kan verminderen in intensiteit of in toonhoogte door het bewegen van uw nek of onderkaak. Er is vaak een hoofd- of nektrauma aan voorafgegaan. Heel typisch is dit geluid wisselend van karakter en intensiteit. Bij andere types van tinnitus is het geluid steeds hetzelfde. Vaak zijn er terugkerende periodes van hoofdpijn, nekpijn of pijn ter hoogte van de schoudergordel. Deze terugkerende periodes van pijn vallen vaak samen met de periodes van tinnitus. De tinnitus kan verergeren tijdens bepaalde houding (rusten of slapen) of beweging (werken of wandelen). Andere kenmerken is tandenklemmen of -knarsen. 

Studies tonen aan dat manuele behandelingen ter hoogte van de nek, kaak of schouder zorgen voor een verbetering van de tinnitus. Vooral de tinnitus met een laag frequente toon die kan veranderen in intensiteit bij bepaalde bewegingen en houdingen is een goede indicatie voor een manuele behandeling zoals osteopathie.

Nog vragen? Contacteer onze osteopaat Gunther Kemel.

                                                                                    0496 417 550

Osteopathie wordt erkend door de mutualiteiten. 

 

Osteopaat Gunther Kemel is erkend door alle mutualiteiten. Dit betekent dat een behandeling gedeeltelijk terugbetaald wordt door uw ziekenfonds. Een behandeling bij Gunther kost 60,00€. U krijgt na een behandeling een attest voor uw ziekenfonds. Hoewel een consult bij uw arts steeds is aangeraden, is een voorschrift niet noodzakelijk.