Zoeken
  • Anouk Lieve De Vleeschhauwer

Connecteren met je publiek: het opbouwen van een goed script


Vaak hebben we als sprekers heel wat zaken te vertellen maar springen we van de hak op de tak. Een goede verhaallijn opbouwen is uiterst belangrijk om jouw luisteraar te betrekken in jouw verhaal. Elk script bestaat steeds uit 3 belangrijke onderdelen: intro, content en outro. Ik leid je vandaag door de belangrijkste aspecten om ervoor te zorgen dat de luisteraar jouw verhaal van begin tot einde blijft volgen.


Over de intro

Jouw intro is enorm belangrijk. Een luisteraar zal na de intro bepalen of jouw podcast het waard is om naar te luisteren. We leven in een tijd waar er een overaanbod is aan content en we consumeren dagelijks ook enorm veel content. Het is belangrijk om je eigen verhaal te vertellen dat inspeelt op de noden van het publiek. Laat je in deze intro dan ook niet leiden door jouw ego maar leg de focus op wat de luisteraar gaat leren in deze aflevering. Start met de naam van jouw podcast en stel je nadien kort even voor om tot slot de focus te leggen op wat luisteraars kunnen verwachten. Hou deze intro zeer beknopt. Probeer jezelf voor te stellen in 2 tot 3 zinnen. Als mensen jouw hele biografie willen weten, kunnen ze steeds op jouw website terecht. Daarvoor zijn ze alleszins niet aan het luisteren. Wek de interesse op door te spreken vanuit hun standpunt en geef de belangrijkste keynotes van jouw podcast weer zodat mensen al geprikkeld zijn, zonder heel jouw verhaal al te vertellen. Eventueel kan je al een korte call to action toevoegen waarbij je verwijst naar jouw website of download. Idealiter behoud je dit tot op het einde.


Over de content

Een goed verhaal is een cohesie van jouw kennis en de pijnpunten of vragen van de luisteraar. Probeer jouw kennis te gebruiken om een verhaal op te bouwen waarin de luisteraar zich in kan herkennen en naar op zoek is. Te vaak hoor ik presentaties of verhalen waarin de spreker centraal staat. We luisteren om bepaalde antwoorden te vinden en niet om iemand zijn ego te strelen.Dit is een heel bekend fenomeen vanuit presentatietraining. Je moet namelijk het midden vinden tussen deze zaken. Dat maakt van een spreker een goede spreker. Op die manier zal je de interesse kunnen blijven behouden. We onthouden voornamelijk de intro en de outro. De content geeft meer duiding bij de intro en outro maar moet heel duidelijk een invulling zijn van die zaken. Probeer geen nieuwe zaken te betrekken die afwijken van wat je hebt gezegd in je inleiding. Dat zorgt enkel voor verwarring.


Over de outro

Belangrijk voor de outro is dat je de cirkel rond maakt. Kom even terug op wat je hebt verteld tijdens jouw inleiding. Zorg dat je de belangrijkste zaken nog even herhaald zodat mensen naar huis gaan met de informatie die jij wou meegeven. Je kan nadien een call to action toevoegen om mensen naar ergens te verwijzen en aan te zetten tot actie. Het kan zijn dat je wil verwijzen naar jouw website, een cursus, het schrijven van een review...
Ik som dus ook nog even de belangrijkste zaken voor een goed script voor jou op. Stel in de intro jezelf en je podcast voor in max 3 zinnen en leg de focus op wat de luisteraar gaat leren, spreek van uit zijn/haar standpunt. Wek tot slotte de interesse op door reeds de belangrijkste keynotes weer te geven maar behoud voldoende mysterie. Nadien kan het deze zaken meer tekst en uitleg geven om tot slot in de outro de cirkel rond te maken en beantwoord de vragen van de luisteraar uit de intro. Eindig met een call to action om je luisteraar aan te zetten tot een review en een connectie op te bouwen.


Veel succes!Beluister de volledige aflevering op Spotify: https://open.spotify.com/show/2URhaWpfypC7aAegozvhDR?si=OHhaQN7dReeXJKyIOGQPOwDeel deze aflevering of schrijf een korte review, alvast bedankt!
© Anouk De Vleeschhauwer. Alle rechten voorbehouden

9 keer bekeken0 reacties

Voice Training Centre bv

Molièrelaan 188 - 1050 Elsene

0760.499.992

BE98 7390 2142 6893

+32 479 688 853

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

Alle prijzen zijn steeds incl. btw.  (logopedie en psychologie zijn vrijgesteld van btw)

© 2017 Anouk De Vleeschhauwer - Alle rechten voorbehouden