Nog vragen? neem contact op!

vocallogopedie@gmail.com       +32 (0)479 688 853       

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© 2017 Vocal Logopedie - Alle rechten voorbehouden

Leerstoornissen

Heeft uw kind het moeilijkheden met lezen, schrijven en/of rekenen? Is het moeilijk om de aangeboden leerstof te verwerken? Dan bestaat de kans dat uw kind een leerstoornis heeft. 

Er bestaan verschillende leerstoornissen de meest voorkomende zijn:

  • dyslexie: leesproblemen, spelling- en schrijfproblemen 

  • dyscalculie: moeite met het begrijpen van wiskundige concepten, zoals het rangschikken van cijfers en ruimtelijk inzicht.

  • dysfasie: problemen met de spraak of het leren van taal. 

  • dyspraxie: motorische onhandigheid die zich uit in niet goed gecoördineerd bewegingen; dit heeft niets te maken met een intellectuele achterstand. 

Praat uw peuter nog niet of nog nauwelijks? Is uw kind stil in de klas of kan hij/zij de juiste woorden maar niet vinden? Begrijpt uw kind niet altijd wat u zegt? Dan bestaat de kans dat uw kind een taalontwikkelingsstoornis heeft. 

Een taalontwikkelingsstoornis kan zowel invloed hebben op de taalvorm, de taalinhoud als het taalgebruik. 

We geven een korte checklist met mogelijke signalen die kunnen wijzen op een taalontwikkelingsstoornis: 

• het kind spreekt in korte, onlogische zinnen

• het kind is slecht verstaanbaar

• het kind is stil en praat weinig

• het kind kan zich slecht concentreren

• het kind begrijpt anderen vaak niet

• het kind lijkt soms niet te luisteren

Niet elk kind met een taalontwikkelingsstoornis ervaart deze problemen. 

Hebt u nog vragen omtrent taalstoornissen aarzel dan zeker niet om één van de logopedisten te contacteren. Zij staan steeds klaar om al uw vragen te beantwoorden. 

Taalontwikkelingsstoornissen