STEM BIJ TRANSGENDERPERSONEN

Bij transmannen, transvrouwen en non-binaire personen weerspiegelt de stem niet altijd de ware genderidentiteit. Dit kan een negatieve psychosociale impact hebben op de levenskwaliteit. Stemtherapie kan daarom een belangrijk onderdeel vormen in het transitieproces van transpersonen.

De logopedist begeleidt u in de zoektocht naar een gender-congruente stem. Samen gaan we op zoek naar een stem die matcht met uw persoonlijke identiteit. Begeleiding van een logopedist is hierin van uiterste belang zodat u uw authentieke stem kan bereiken op een veilige en natuurlijke wijze, die niet schadelijk is voor uw stembanden. De therapie vindt steeds plaats in een motiverende, groeigerichte en respectvolle omgeving.

Wat houdt de therapie dan juist in?

Therapiedoelen worden steeds individueel bepaald na een grondige evaluatie van de stem en verkenning van uw genderidentiteit en persoonlijke voorkeuren. Meestal betreft de initiële hulpvraag van transvrouwen, transmannen en non-binaire personen een verandering in toonhoogte. Het meest opvallende genderverschil is dan ook het verschil in toonhoogte waarmee mannen en vrouwen spreken. Toch zijn er naast toonhoogte nog veel meer aspecten die bijdragen aan een ‘meer vrouwelijk’ of ‘meer mannelijk’ stemgeluid. Zo zullen we ons ook toespitsen op intonatie, resonantie, articulatie, intensiteit en non-verbale communicatie.

In België is het mogelijk om na doorverwijzing van een NKO-arts terugbetaling te verkrijgen voor stemtherapie bij transpersonen. 

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© 2017 Vocal Logopedie - Alle rechten voorbehouden