Nog vragen? neem contact op!

vocallogopedie@gmail.com       +32 (0)479 688 853       

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon

© 2017 by Anouk De Vleeschhauwer. Proudly created with Wix.com

 STEMTRAINING VOOR LEERKRACHTEN EN ANDERE PROFESSIONELEN

Zaterdag 4 april 2020

Zaterdag 11 april 2020

(Logopedisch Centrum Brussel)

Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de leerkrachten vroeg of laat te maken heeft met stemproblemen. In de klinische praktijk merken we een enorm aantal leerkrachten op met gelijkaardige klachten: heesheid, weinig draagkracht, stemvermoeidheid, te hoge stem… Lesgeven is een stembelastend beroep en vraagt veel van onze stem. 

Door een overbelasting van de stemplooien en een foute spreek- en zangtechniek kan er een organisch letsel ontstaan. Vaak kunnen een aantal tips en stemergonomische aanpassingen leiden tot het voorkomen van een langdurig stemletsel. 

 

Door een workshop te organiseren, is het mogelijk om uw team hierin te ondersteunen, hun stembelastbaarheid te vergroten en hun spreek- en zangtechniek te verbeteren. De focus ligt op stemhygiëne, stemopwarming en oefeningen op ademhaling, ademsteun, stemprojectie en articulatie. Aan de hand van praktische tools kunnen jullie zelf aan de slag. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. 

Er wordt geoefend in kleine groepen. Maximum 8 deelnemers per workshop. De workshop zal doorgaan vanaf 6 deelnemers. Er wordt gestart met een uitgebreid stemonderzoek om jouw werkpunten in kaart te brengen. Na afloop van de workshop wordt het stemonderzoek opnieuw afgenomen zodat u naar huis kan met concrete tools en oefeningen

 

Prijs: 210€ (incl. cursus, materiaal, drank en lunch)

kinesiotaping als ondersteunende technieK IN DE LOGOPEDIE

NIEUWE DATA:

zaterdag 21 maart 2020

maandag 28 september 2020

Er zijn verschillende technieken om hypertonie in de hoofd- en halsregio te behandelen. Een ervan is kinesiotaping. Deze techniek wordt de laatste jaren veel toegepast. Ik verdiepte me in de kinesiotaping en vanuit mijn eigen ervaring wil ik aan de hand van een workshop deze techniek met jullie delen. Is er nood aan kinesiotaping in kader van stemtherapie en wat is de klinische relevantie?

Na het volgen van deze cursus en vanuit je eigen kritische blik kan je aan de slag met deze techniek. Samen met de deelnemers wordt er een terugkomdag afgesproken waarin we onze ervaringen delen.

 

Maximum: 12 deelnemers

Prijs: 140 € (incl. lunch en drank)


Spraak-, reuk- en sMAAKrevalidatie na laryngectomie

Dinsdag 29 oktober 2019

(Logopedisch Centrum Brussel)

Graag nodigen wij Annelies Labaere uit als gastspreker voor deze workshop. Annelies was jarenlang logopediste in het Multidisciplinair Universitair Centrum voor Logopedie en Audiologie (UZ Leuven). Momenteel werkt ze als lector aan de opleiding logopedie en audiologie van de Thomas More Hogeschool te Antwerpen.

De workshop richt zich op de behandeling van gelaryngectomeerden. Het doel is een praktische cursus te organiseren op maat van de deelnemers. De verschillende spraakmogelijkheden zullen aan bod komen en we gaan dieper in op smaak- en reukrevalidatie na laryngectomie.  Materialen en hulpmiddelen die worden gehanteerd tijdens de revalidatie, worden onder de loep genomen.  Specifieke vragen kunnen op voorhand doorgestuurd worden en zullen tijdens de workshop aan bod komen.